cos白毛

cos白毛

余曰∶此药力未至也。亦有因乳母脾虚受惊,及怒动肝火而致者。

然小儿多因胎中受热,或乳母六淫七情浓味积热,或儿自食甘肥积热、六淫外侵而成。 先生喜曰∶此病邪尽退,而真气见矣。

有咽入实时腹胀、呕吐、短气、不乳者,用茯苓丸治之。若面色青,木克土也,用六君、木香、柴胡,更当调治其母,节其饮食,恐药饵过剂,复伤胃气故也。

大抵小儿脏腑脆弱,不可辄用银粉镇坠之剂,反伤真气,多致不救者。夕用地黄丸加五味子,朝用补中益气汤加山药、山茱而瘥。

 若外感风邪则血鲜,为肠风。 一小儿头患疮,溃而发痉,或寒热作渴,或手足厥冷,其脉洪大浮缓,按之皆微细,此元气虚而邪气实也。

余仍以前药加附子一片,一服诸症顿退;乃去附子,又三剂而愈。余曰∶鼻准青白多而黄色少,属脾胃虚寒,肝木所侮。

Leave a Reply