No3311嫩模林子欣Freya心愿旅拍私房镂空薄纱配开档黑丝极致魅惑写真53P林子欣秀人网

No3311嫩模林子欣Freya心愿旅拍私房镂空薄纱配开档黑丝极致魅惑写真53P林子欣秀人网

<目录>卷三\虚损劳瘵门第十八割股之事,古昔有之。名之曰阴虚火动。

春秋表气平调,宜用辛温。新得一方,只是新烧锻石一物,蜜丸,着于齿蚀之处,应手而愈,此则古人之所未<目录>卷五\口齿舌疾门第六十四凡人齿缝中出血,只以烧盐、灶突墨二物研匀,临卧擦牙漱口良。

治痘中之斑,与伤寒、杂证不同。乃风热在脑,伤其脑气,脑气不固,而液自渗泄也,此方四件皆辛凉之品,辛可以驱风,凉可以散热。

 丸剂宜主虚损劳瘵门天王补心丹。 亦有转筋挛急者,名曰风毒,此在医者体会而辨证尔,各有治法不同。

脉来短者,肺之真脏脉也。 当归、甘草、门冬、赤芍、胡麻,皆养血清气于驱风燥湿之队者也。

盖亲见喜用升柴者杀人无数,故不得不加意慎重。小便自利者,血病而气不病也。

Leave a Reply