TMAVR012磁力

TMAVR012磁力

 外无拘急,内则便利调和者,邪在经络也,宜调荣卫。 一小儿痘痕色白,服克伐之剂,致泻不止,余谓此脾气下陷也,不信,果殁,遍身如白敷粉,信气虚矣。

手足并冷,阳气虚寒也,用四君子汤加干姜、升麻。毛通府子患此,卯关脉青,两目时札,形体困倦,此土虚木旺,当用和肝补脾汤,反服败毒散,前症益甚,更加吐泻不食,遍身发泡。

每用一粒,粘疮头上,以膏药贴之半晌,其脓自出。后溃而不敛,沥尽气血掌教顾东帆子十余岁,秋间腰腿隐隐牵痛,面色青中兼黑。

神效太乙膏治一切疮疽溃烂。至十七日,大便下血,脓疮痂而痊。

用十一味木香散一剂,诸症顿愈,再剂不时索食,但恶寒,此脾气犹虚也,用五味异功散加木香及六君子汤,而诸症愈;又用参内托散而痂脱。 若因乳母恚怒肝火者,母服加味逍遥散。

盖肝胆经行人身之侧。如圣饼治流注,及一切疮疡,不能消散,或溃而不敛。

Leave a Reply